Správa dokumentov - SLOVENSKY - 2016

Názov (sk)Názov (en)Jazyk
Časový harmonogram CEZ/ORB/MSR
Itinerary CEZ/ORB/MSR
SK
EN
Časový harmonogram R2/SRP
Itinerary R2/SRP
SK
EN
Supplementary regulations
EN
Zvláštne ustanovenia
SK
Accreditation rules
Akreditačný formulár
Accreditation form
Objednávka priestorov v servisnom parkovisku
Order form - Service park areas
SK
EN
Zoznam prihlásených / ORBH
Entry List - ORBH
SK
EN
Zoznam prihlásených / R2, SRP
Entry List / R2, SRP
SK
EN
Zoznam prihlásených / CEZ, ORB, MSR, ORC
Entry List / CEZ, ORB, MSR, ORC
SK
EN
Oznámenie organizátora č. 1
Organiser communication No. 1
SK
EN
Zoznam prihlásených / CEZ, ORB, MSR, ORC - upravený
Entry List / CEZ, ORB, MSR, ORC - updated
SK
EN
Oficiálny program súťaže (aj s mapami)
Official rally program (maps inside)
SK
EN
Bulletin No. 1
EN
Vykonávacie nariadenia č. 1
SK
Bulletin No. 1
EN
Oznámenie riaditeľa súťaže č. 1 - oprava
COC communication No. 1
SK
EN
Štart listina - slávn. štart
Start list - ceremonial start
SK
EN
Vykonávacie nariadenia č. 2
Bulletin No. 2
SK
EN
Štart listina - 1. etapa
Start list - Leg 1
SK
EN
Oznámenie riaditeľa súťaže č. 2
COC communication No2
SK
EN
Rozhodnutie RŠK č. 3
Stewards decision No. 3
SK
EN
Rozhodnutie RŠK č. 4
Stewards decision No. 4
SK
EN
Startová listina SRP
Start list SRP
SK
EN
Startová listina - 2. etapa
Start list _ Leg 2
SK
EN
Predbežná klasifikácia MSR1
Provisional results MSR1
SK
EN
Oficiálne výsledky SRP
Official results SRP
SK
EN
MSR1 absolútna klasifikácia
MSR1 official results
SK
EN
MSR1 2WD
MSR1 2WD
SK
EN
MSR1 NG2
MSR1 NG2
SK
EN
MSR2 abs
MSR2 abs
SK
EN
MSR2 2WD
MSR2 2WD
SK
EN
MSR2 NG2
MSR2 NG2
SK
EN