Program

  

PROGRAM SÚŤAŽE CEZ, Rally1, MSR, Rally1-ORC, MSR HA 

17.07.2020, piatok     
08:00 – 16:00  Výdaj itinerárov / Riaditeľstvo súťaže - Park út 12, Salgótarján, budova Salgó Vagyon Kft
12:30 – 20:00  Administratívne preberanie / Riaditeľstvo súťaže
13:00 – 20:30  Technické preberanie / Nógrad Megyei Kormányhivatal, Csokonai út 3, Salgótarján
              do 30 min  po techn. preberaní - umiestnenie vozidiel do predštartového priestoru 
20:30    Rozprava jazdcov  / Riaditeľstvo súťaže

18.07.2020, sobota
10:00    1. zasadnutie RŠK / Riaditeľstvo súťaže
13:00    Zverejnenie predbežného zoznamu prevzatých posádok a predbežnej štartovej listiny
13:30    Zverejnenie oficiálnej štartovej listiny pre slávnostný štart  a štart 1. etapy             
18:30    Slávnostný štart rally 

19.07.2020, nedeľa 
07:00    Štart súťaže / ČK 0B, UP-Out,   
18:22    Cieľová rampa - odovzdávanie cien  / ČK 9A
19:52    Cieľ rally - UP  / ČK 9C

20:15    Zverejnenie predbežných klasifikácií 
22:45    Zverejnenie záverečných klasifikácií 

 
PROGRAM SÚŤAŽE Rally2, SRP 

18.07.2020, sobota
08:00 – 10:00  Výdaj itinerárov / Riaditeľstvo súťaže - Park út 12, Salgótarján, budova Salgó Vagyon Kft
08:30 – 13:00  Administratívne preberanie / Riaditeľstvo súťaže
09:00 – 13:30  Technické preberanie / Nógrad Megyei Kormányhivatal, Csokonai út 3, Salgótarján 
              do 30 min  po techn. preberaní - umiestnenie vozidiel do predštartového priestoru 
10:00    1. zasadnutie RŠK / Riaditeľstvo súťaže
15:00    Zverejnenie predbežného zoznamu prevzatých posádok a predbežnej štartovej listiny
15:30    Zverejnenie oficiálnej štartovej listiny pre slávnostný štart  a štart 1. etapy             
17:00    Slávnostný štart   

19.07.2020, nedeľa 
12:34    Štart súťaže / ČK 3B, UP-Out,   
16:23    Cieľová rampa - odovzdávanie cien  / ČK 6A
16:53    Cieľ súťaže - UP / ČK 6C

17:15    Zverejnenie predbežných klasifikácií 
17:45    Zverejnenie záverečných klasifikácií