Prihláška

  

Prihlásovanie na súťaž do klasifikácie MSR A SRP:

www.sams-asn.sk/prihlaska3.php

Postup prihlasovania
:

Súťažiaci sa prihlasujú vyplnením elektronickej prihlášky na stránke www.sams-asn.sk/prihlaska3.php do termínu uzávierky prihlášok. 

Súťažiaci musia zároveň zaslať na e-mailovú adresu autoklub@rallye.sk  nasledovné dokumenty:

- potvrdenie o úhrade prihlasovacieho vkladu 
- kópiu licencie súťažiaceho
Organizátor prijme prihlášku iba v prípade, ak bude mať potvrdenú platbu vkladu.

Po uzávierke prihlášok organizátor potvrdí prijatie prihlášky mailom prostredníctvom webstránky. 
Súťažiaci potom z prílohy e-mailu vytlačí prihlášku, podpíše ju a predloží ju organizátorovi pri registrácii na obhliadku trate.

Upozornenie !
Uzávierka prihlášok je 10.7.2020 !
Uzávierka prihlášok s redukovaným vkladom 7.7.2020