Prihláška

  

Prihlásovanie na súťaž do klasifikácie MSR A SRP:


http://www.prihlaska-sams.sk/prihlaska.php?id=198
 


Postup prihlasovania
:
Súťažiaci sa prihlasujú vyplnením elektronickej prihlášky na stránke www.prihlaska-sams.sk do termínu uzávierky prihlášok. 

Súťažiaci musia zároveň zaslať na e-mailovú adresu autoklub@rallye.sk  nasledovné dokumenty:

- potvrdenie o úhrade prihlasovacieho vkladu 
- kópiu licencie súťažiaceho
Organizátor prijme prihlášku iba v prípade, ak bude mať potvrdenú platbu vkladu.

Po uzávierke prihlášok organizátor potvrdí prijatie prihlášky mailom prostredníctvom stránky www.prihlaska-sams.sk. 
Súťažiaci potom z prílohy e-mailu vytlačí prihlášku, podpíše ju a predloží ju organizátorovi pri registrácii na obhliadku trate.

Upozornenie !
Uzávierka prihlášok je 16.3.2016 !
Uzávierka prihlášok s redukovaným vkladom 13.3.2015.

Prílohy: