Akreditácia

  

Podľa najnovších informácií od organizátora súťaže všetky média sa na súťaž musia akreditovať v súlade s uznesením Mediálneho výboru MNASZ a MNASZ pracovnej skupiny pre média v rally. Nový akreditačný formulár nájdete tu: http://goo.gl/forms/hTbuetQ3MG

Začiatok akreditácii:       7.3.2016
Uzávierka akreditácii:   28.3.2016