Upozornenie pre súťažiacich Steelvent Salgó Rally

logo

MNASZ (podobne ako je u nás)  zaviedlo penalizáciu pri prejazde retardérov. Upozorňujeme preto jazdcov na nasledovné:
1) Vzdialenosť medzi radmi pneumatík je 10 m !
2) Posunutie stojky z vyznačeného miesta alebo jej odrazenie alebo rozbitie retardéra - časový trest 10 s za každý retardér a za každý prípad.
3) vynechanie retardéra: a) 1. porušenie 30 s, b) 2. porušenie 40 s, c) 3. porušenie diskvalifikácia.

Organizátor Steelvent Salgó Rally zverejnil Vykonávacie nariadenia č. 1. Hlavná časť ich obsahu sa týka "zlegalizovania" úprav týkajúcich sa MSR, SRP a klasifikácie CEZ, ktoré boli na tejto sútaži vypísané až po zverejnení maďarskej verzie zvláštnych ustanovení.

Obsahujú však aj dôležité údaje týkajúce sa zmien časov a miest konaní. Výdaj itinerárov a obhliadka trate pre SRP začína už v piatok, v piatok večer sa uskutoční aj povinná rozprava účastníkov MSR/SRP. Zavádza sa aj použitie GPS na obhliadku trate a iné.

Prílohy: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon 1-1-1_vn_salgo20.pdf354.62 KB