Informácie pre súťažiacich

Obhliadka trate
- vozidlá musia byť vybavené zásuvkou na 12V
- jazdci pri registrácii na obhliadku musia predložiť foto na identifikačnú kartu
- počas obhliadky trate musia mať jazdci pri sebe licencie
- za prekročenie rýchlosti pri obhliadke trate nad 25% budú udelené časové tresty podľa ZU !!!
- počas obhliadky trate musí byť v aute viditeľne umiestnené GPS zariadenie (podľa ZU) a musí byť zapnuté.

Shakedown – sa neuskutoční ale organizátor pripravuje možnosť testovať vozidlo:
miesto:                   cesta č. 2521 Nekézseny-Borsodbóta (Borsodbóta-Sáta)
termín:                    27.3.2014 (štvrtok) 10:00-16:00
smer testu:             tam a späť
zabezpečenie:         Rescue a sanitka
poplatok: 40.000 HUN v hotovosti na mieste +je potrebné dokladovať úhradu prihlasovacieho vkladu
prihlásenie na test:  do utorka 25.3.2014, 20:00

Alternatívne administratívne preberanie pre MSR – môže sa uskutočniť pri výdaji itinerárov iba v prípade, že sa na neho súťažiaci prihlási do stredy 26.3,2014 na autoklub@rallye.sk
Administratívne a technické preberanie SRP – sa uskutoční podľa časov zaslaných v potvrdení štartu.

Poistenie: Poplatok za poistenie vozidiel 10 800 HUF (voči škodám voči tretím osobám na RS) jazdcov s inou ako MNASZ licenciou uhradí organizátor.
Organizátor však dôrazne odporúča všetkým  zahraničným  jazdcom uzavrieť Poistenie „Extrém“ - poistenie liečebných nákladov pri rizikových športoch. Týka sa všetkých, ktorí nemajú uzavreté takéto poistenie v komerčnej slovenskej poisťovni:
Výška plnenia: 8.000.000,- HUF, poplatok za súťaž:  800,- HUF /osoba/deň             Výška plnenia: 15.000.000,- HUF, poplatok: 2.000,- HUF /osoba/deň.
Poistenie sa bude uzatvárať a uhrádzať pri administratívnom preberaní.

RS: na štarte každej RS bude k dispozícii tlmočník v oranžovej veste TEMPUS RALLY.

Prológ pre SRP: je dobrovoľný, povinnosť prihlásiť sa do utorka, 25.3.2014 na autoklub@rallye.sk.
V tom prípade sa účastníci musia zúčastniť na alternatívnom administratívnom preberaní 28.3.2014.

Servis
Vzhľadom na vysoký počet účastníkov súťaže je organizátor nútený upraviť servisné parkoviská.

Piatok:  priestor Miskolc Autoház (VW) a aj parkovisko štadióna DVTK Miškolc.
Sobota: priestor Miskolc Autoház (VW)
Nedeľa: MSR + ORB priestor Miskolc Autoház (VW) a SRP parkovisko štadióna DVTK Miškolc.
Tankovacia zóna na konci 1. etapy bude pri UP na štadióne DVTK Miškolc (servis bude až ráno).
Vstup do servisného parkoviska so servisným vozidlom je možný iba v časoch uvedených v ZU.
Opätovný vstup do servisu bude možný iba s vozidlom s označením tankovacia zóna (nie servis !).
Vedúci teamov (uvedení v licencii súťažiaceho) dostanú označenie „Csapatvezetó“ – umožňuje prístup do parkovísk pri uzávierkach ciest k priestorom štartu/stop a na parkovisko pri servisnom parkovisku, nie do servisu!

V prípade, že súťažiaci požaduje v servise väčší priestor, ako stanovujú predpisy MSR je potrebné poslať žiadosť do pondelka 24.3.2014 do 20:00 na autoklub@rallye.sk!

Štart SRP: pred štartom Rally2 a SRP nebude zriadené nočné UP.
SRP bude mať štart na výstupe zo servisu: ČK3C 11:07

Organizátor pripravuje VN č. 1, v ktorých budú aj niektoré tu uvedené informácie, ktoré menia ZU.