Dôležité fakty o STEELENT SALGÓ Rally 2020 pre jej účastníkov

logo

STEELVENT SALGÓ RALLY 2020 bola do seriálov rally SAMŠ zaradená dodatočne a dosť na poslednú chvíľu, aby sa zabezpečil dostatok podujatí na zabezpečenie vyhlásenia titulov „majstrov“.

V Salgótarjáne majú možnosť sa predstaviť účastníci seriálu MSR, MSR HA i SRP.

Bonusom je zaradenie rally aj do seriálu FIA CEZ a teda na každej tohoročnej rally je možnosť získať body aj v tejto klasifikácii.

Pozrime sa na dôležité detaily súťaže.

Rally sa uskutoční v dňoch 17. – 19. júla 2020, je to jednoetapová súťaž, pričom súťažným dňom je nedeľa. Uzávierka prihlášok bude už  10. júla, uzávierka s redukovaným vkladom už v utorok 7. júla 2020.

Účastníci MSR sa prihlasujú prostredníctvom webstránky SAMŠ, kde už začali dochádzať prvé prihlášky.

PROGRAM SÚŤAŽE pre MSR a MSR HA 
17.07.2020, piatok     
08:00 – 16:00  Výdaj itinerárov / Riaditeľstvo súťaže - Park út 12, Salgótarján, budova Salgó Vagyon Kft
12:30 – 20:00  Administratívne preberanie / Riaditeľstvo súťaže
13:00 – 20:30  Technické preberanie / Nógrad Megyei Kormányhivatal, Csokonai út 3, Salgótarján 
20:30    Rozprava jazdcov  MSR a MSR HA na riaditeľstve súťaže.

18.07.2020, sobota
13:00    Zverejnenie predbežnej štartovej listiny
13:30    Zverejnenie oficiálnej štartovej listiny pre slávnostný štart  a štart 1. etapy             
18:30    Slávnostný štart rally 

19.07.2020, nedeľa 
07:00    Štart súťaže / ČK 0B, UP-Out,   
18:22    Cieľová rampa - odovzdávanie cien  / ČK 9A
19:52    Cieľ rally - UP  / ČK 9C
20:15    Zverejnenie predbežných klasifikácií 

Niekoľko dôležitých upozornení pre súťažiacich:
1) Do 30 minút po ukončení technického preberania v piatok musia posádky umiestniť súťažné vozidlá do predštartového UP, z ktorého ho vyberú na slávnostný štart a potom opäť na samotnú súťaž v nedeľu.

2) Všetci jazdi sa potrebujú preukázať Európskou zdravotnou kartou poistenca E111

3) V Maďarsku sa stále používa identifikačná karta, ktorá musí byť umiestnená viditeľne vo vozidle a na ktorú musia obaja členovia posádky predložiť fotografiu (vo veľkosti ako sa niekedy používalo na preukazy)

4) GPS jednotky nebudú použité počas obhliadky trate, budú iba v súťažných vozidlách. Upozorňujeme súťažiacich, ktorí si v uplynulých 3 rokoch zakúpili káble, aby si ich nezabudli priniesť, lebo bude použitý ten monitorovací systém, ktorý používame aj na Slovensku.

5) Na súťažných vozidlách je potrebné vyhradiť pre reklamy organizátora a maďarskej ASN viac priestoru ako je povinnosť podľa predpisov SAMŠ. Presný popis je v ZU.

6) Na vstup servisných vozidiel do servisného parkoviska sú vyhradené časy, po výjazde z neho opätovný vstup v priebehu etapy nebude povolený. V servisnom parkovisku je zakázané čistiť vozidlá a/alebo servisný priestor tečúcou vodou alebo vysokotlakovým čističom!