10. Eger Rallye 2015

10. ročník Eger Rallye 2015 bude opäť otvárať sezónu rally u nás na Slovensku i u našich susedov v Maďarsku.

Súťaž sa uskutoční v dňoch 27. - 29. marec 2015 bude započítaná do:
Majstrovstvá Maďarska v rally 2015 - 1. podujatie
Majstrovstvá Slovenska v rally 2015 - 1. podujatie
Majstrovstvá Maďarska Historic Rallye - 1. a 2. podujatie
Majstrovstvá Slovenska v rally historických vozidiel 2015 - 1. podujatie
Slovenský Rally Pohár - 1. podujatie
Národné podujatie s povolenou zahraničnou účasťou

Do celoročného hodnotenia MSR sa budú výsledky oboch súťažných dní započítavať samostatne.

Centrom súťaže je starobylé mesto Eger, v ktorom na jeho historickom námestí Dobó tér sa v piatok podvečer uskutoční slávnostný štart súťaže. Veríme, že prebehne už tradične v búrlivej kulise tisícov fanúšikov.

Podrobnosti o súťaži nájdete v zvláštnych ustanoveniach.